mortar mine

mortar mine
minosvaidžio mina statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė minosvaidžio šaudmens sudedamoji dalis įvairiems objektams naikinti (slopinti, ardyti) ir kt. uždaviniams (dūmijimo, apšvietimo, mokymo ir kt.) atlikti. Minosvaidžio minos skiriamos pagal korpuso formą – lašo ir cilindro (didelio talpumo) pavidalo; pagal stabilizavimo pobūdį lekiant – sparnuotosios (dauguma) ir sukamosios; pagal paskirtį – pagrindinės (skeveldrinės, ardomosios, skeveldrinės ardomosios ir padegamosios), specialiosios (dūminės, šviečiamosios ir agitacinės) ir pagalbinės (mokomosios, mokomosios treniruojamosios). Minosvaidžio mina susideda iš korpuso, užtaiso, sprogdiklio ir stabilizatoriaus arba sparnų (išsiskleidžiančių minai išlėkus iš vamzdžio). Sukamosios minos ppr. turi iškilimus kreipiamajame žiedelyje, kurie, užtaisant minosvaidį, įeina į vamzdžio graižtvas. Didinant šaudymo nuotolį, naudojamos aktyviosios reaktyvinės minos su reaktyviniu varikliu. Minų skeveldrinė kaunamoji veikmė didesnė negu tokio pat kalibro sviedinių (dėl didelių susidūrimo kampų minų skeveldrinis kaunamasis plotas artimas apskritimui); smūginė minų veikmė mažesnė negu sviedinių (mažesnė minų masė ir jų lėkimo greitis). Todėl pagrindinė minosvaidžio minos paskirtis – taikinių naikinimas skeveldromis. Sukurtos valdomosios minosvaidžio minos su nusitaikančiąja galvute ir kumuliaciniu užtaisu šarvuotiems taikiniams naikinti, pvz., D. Britanijos gamybos 81 mm minosvaidžio mina „Merlin“, Švedijos gamybos minosvaidžio mina „Strix“ ir kt. atitikmenys: angl. mortar mine rus. минометная мина

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mortar mine charge — minosvaidžio šaudmens užtaisas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kovinis užtaisas tam tikram minos greičiui minosvaidžio vamzdyje suteikti. Minosvaidžio šaudmens užtaisą sudaro: pagrindinis ir papildomasis užtaisai ir degiklis. atitikmenys:… …   Artilerijos terminų žodynas

  • mortar mine propelling charge — pagrindinis minosvaidžio šaudmens užtaisas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Padegamasis minos užtaisas. Padegamasis užtaisas be papildomųjų užtaisų nesudaro 120 mm minos kovinio užtaiso. Mažesnio kalibro (81–82 mm) minosvaidžių šaudmenyse… …   Artilerijos terminų žodynas

  • mortar mine supplementary charge — papildomasis minosvaidžio šaudmens užtaisas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamasis minos užtaisas; žiedinis užtaisas. Minos užtaiso eilės numeris atitinka papildomųjų užtaisų skaičių (didėjant parako masei, didėja kovinio užtaiso numeris …   Artilerijos terminų žodynas

  • Mine Protected Combat Vehicle — Mine Protected Combat Vehicle – MPCV Type Infantry fighting vehicle Place of origin  Rhodesia/(now …   Wikipedia

  • mine thrower — mine thrower, = trench mortar. (Cf. ↑trench mortar) …   Useful english dictionary

  • mine-thrower — mineˈ thrower noun (a transl of German Minenwerfer /mēˈnən ver fər/, in soldiers slang minnie /minˈi/) A trench mortar • • • Main Entry: ↑mine …   Useful english dictionary

  • Chemical mortar battalion — The United States chemical mortar battalions were army units attached to U.S. Infantry divisions, and it was their responsibility to service the 4.2 in (107 mm) chemical mortar during World War II. For this reason they were also called the Four… …   Wikipedia

  • M2 mine — An M2A4 mine with a M6A1 pressure and pull fuse. The M2 is a US bounding anti personnel mine used during the Second World War. A number of variants of the mine were produced and although the mine is no longer in US service, it can be found in… …   Wikipedia

  • Modèle 1939 (mine) — A cross section of the mine. The Mle 1939 (Model 1939) was a French bounding anti personnel mine used at the start of the Second World War, it was developed largely in response to the German S mine bounding mine [1]. It saw very little ser …   Wikipedia

  • AA Mine Discharger — The AA Mine Discharger was a Japanese anti aircraft weapon of the Second World War. The device was a simple tube like an infantry mortar of 70 mm or 81 mm caliber. Instead of a standard mortar bomb the projectile was a tube containing the 7… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”